FTF-A synliggør linket mellem strategi og hverdagspraksis

“Skal jeg forfølge min drøm om sammen med min mand at arbejde i hans nystartede virksomhed eller skal jeg undlade at gøre det for at kunne blive på dagpenge i den kommende tid?” På FTF-A’s toårlige delegeretmøde den 27/11-2016 lykkedes det de mange gæster og delegerede at få trukket en stærk tråd mellem A-kassens strategi og de helt dagligdags forespørgsler fra medlemmer til FTF-A’s rådgivere. De delegerede arbejdede med en række dilemmaer, som A-kassens medlemmer præsenterer FTF-A’s rådgivere og specialister for. Dilemmaerne var hentet fra den virkelige verden og tydeliggjorde samtidig FTF-A’s strategiske pejlemærker. FTF-A har 142.000 medlemmer.

New Stories var ideudvikler, procesdesigner og rådgiver på “FTF-A og monopolet”, hvor de delegerede på både seriøs og samtidig legende vis arbejdede med hverdagens dilemmaer.

ftf-a-ida