Jeg er social kapital

I Erhvervspsykologisk Tidsskrift som udkommer i uge 25, lader Hanne V. Moltke og Heidi Graff begrebet Social kapital komme til orde. De  har med denne artikel valgt en legende tilgang til emnet. Fortællingen, som berettes i første person, giver råd til læseren om, hvad der inviterer social kapital indenfor, og hvad der holder social kapital væk.

 

JEG ER SOCIAL KAPITAL  – TEORIEN TAGER ORDET

Hanne V. Moltke og Heidi Graff har i de seneste år arbejdet med social kapital og udgivet to bøger om emnet. De har oplevet, at det for mange virksomheder handler om at “måle og veje” social kapital fremfor at arbejde med indsatser, der kan fremme social kapital. Når forfatterne er ude at lave workshops, forsøger de altid at formidle teori og metode om social kapital samtidig med, at der på selve workshoppen skabes de rammer, der inviterer social kapital indenfor. På den måde bliver teorien formidlet og oplevet på en og samme tid. På disse workshops oplever de næsten, at de kan se social kapital, at de kan mærke den. Og deraf udspringer ideen om at personificere social kapital og give den sin egen stemme. Fortællingen, som berettes i første person, giver her råd til læseren på en anderledes og legende måde om, hvad der inviterer social kapital indenfor, og hvad der holder social kapital væk.

Heidi Graff  Mag.art., organisationsantropolog. Forretningsudviklingschef for efter- og videreuddannelse på professionshøjskolen Metropol. I en årrække business manager og organisations-konsulent i Rambøll Management Consulting/Attractor med ansvar for offentlig vel-færdsudvikling og innovation. Forfatter til bøgerne Social kapital i organisationer samt Social kapital – veje til samarbejde om kerneopgaven. Hegm@phmetropol.dk

Hanne V. Moltke  Cand.mag., er direktør og partner i konsulenthuset New Stories, der beskæftiger sig med ledelsesudvikling, arbejdsmiljø, professionelle samtaler, konflikthåndtering og procesfacilitering i organisationer. I en årrække manager og organisationskonsulent i Rambøll Management Consulting/Attractor. Ekstern lektor på CBS i faget Business Coaching. Forfatter til bøgerne Systemisk coaching, Social kapital i organisationer samt Social kapital – veje til samarbejde om kerneopgaven. hanne@newstories.dk