“Man kan jo bruge det grafiske i så mange sammenhænge”

“Man kan jo bruge grafiske virkemidler i så mange sammenhænge”, var holdningen hos mange af de 80 deltagere i New Stories’, Teknologisk Instituts og Dansk Psykologisk Forlags gåhjemmøde den 31/8.

Mødet fejrede samarbejdet mellem New Stories og Dansk Teknologisk instituts samarbejde om kurser i grafisk facilitering (www.teknologisk.dk) samt bogudgivelsen på Dansk Psykologisk Forlag (www.dpf.dk) i sommer af bogen: Grafisk Facilitering, når ord og billeder mødes. Ida Gamborg og Hanne V. Moltke holdt oplæg om bogens tilblivelse og hvorfor det grafiske vinder frem i organisatoriske sammenhænge og delte erfaringer om deres arbejde i banker, styrelser, det sociale område, kommuner m.v. med grafisk facilitering og hvordan det kan understøtte processer, hvor der skal træffes beslutninger eller koordineres mening, ske kompetenceudvikling eller fælles og samstemt implementering af trufne beslutninger.

Der er endnu et gratis gåhjem-møde om bogen og kurserne hos New Stories den 7. september – se mere på newstories.dk og tilmelding på www.teknologisk.dk. Er der overtegnet, kan henvendelse ske til Marie Rohrsted på Teknologisk Institut på mroh@teknologisk.dk, ligesom man hos på teknologisk.dk kan tilmelde sig til kurserne i grafisk facilitering.

DSC_0014DSC_0045