Social kapital i aktion

Læs den nyeste anmeldelse af bogen. Det er organisationspsykolog, Vibe Strøier, der anmelder på Dansk psykologforenings hjemmeside: “Når man har arbejds- og organisationspsykologi som sit felt kan gode metodebøger vække den samme begejstring som håndværkere finder i velassorterede byggemarkeder. Social kapital i aktion er en sådan inspirerende, nyttig og handy bog.”

I 2014 udgav de to forfattere, hvad der kan betragtes som del 1. af forfatternes bidrag til feltet social kapital. Bogen Social kapital i organisationer er en velskrevet bog, der tager fat i begrebet social kapital fra tre vinkler.

Den første vinkel guider læseren igennem den teoretiske genealogi om begrebet social kapital. Dette er i sig selv en præstation, fordi begrebet social kapital på en og samme gang er meget komplekst og meget enkelt.

Den anden vinkel knytter begrebet social kapital sammen med systemiske og social-konstruktionistiske teorier om ledelse, kommunikation og samarbejde.

Endelig gør den tredje vinkel begrebet håndgribeligt gennem i forhold til metoder der styrker samarbejdsrelationer.

Bogen Social kapital i aktion – veje til samarbejde om kerneopgaven (2015) kan betragtes som en mere konkret anvisning til det at arbejde med social kapital i organisationer. Bogen fokuserer meget konkret og velbeskrevet på følgende temaer inden for diskursen om social kapital:

  • Kerneopgaven
  • Strukturer til at understøtte fællesskaber på arbejdspladsen
  • Samlende, brobyggende og forbindende social kapital
  • Målinger af social kapital
  • Begreberne tillid, retfærdighed og samarbejdsevne

Bogen tilbyder efter min bedste vurdering en velassorteret værkstøjskasse…..

Af Vibe Strøier, cand.psych., aut. psykolog og specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi

Læs hele anmeldelsen på Dansk psykologforenings hjemmeside