4-dags kursus for ledere og konsulenter

Målgruppe:

  • Ledere og konsulenter i private og offentlige virksomheder, som har ansvar for personaleledelse og/eller procesledelse med henblik på at optimere samarbejde, trivsel og effektivitet.


Dit udbytte af kurset:

  • Du får forskningsbaseret viden om god ledelses- og HR-adfærd i tiden efter omstruktureringer, nedskæringer og fyringer.
  • Du får metoder og værktøjer til at rammesætte og drive processer, der kan bidrage til at genskabe tillid og styrke de interne samarbejdsrelationer.
  • Du får greb til strukturerede samtaler og møder, der gør det muligt at tale om det svære og måske tabubelagte, og som etablerer en konstruktiv platform til at håndtere kritik og frustrationer.
  • Du får viden om, hvordan du forebygger øget sygefravær, nedsat trivsel og samarbejdskonflikter.
  • Du får inspiration til at genskabe et opgavefokus, hvor handling og nyudvikling bliver muligt.
  • Du får en øget bevidsthed om din egen rolle som leder eller konsulent.


Kursets indhold:

Dag 1: Tiden efter nedskæringer og fyringer
Det første halve år efter store omstruktureringer, nedskæringer eller fyringer har enorm betydning for organisationens videre liv og resultater. Der er i perioden behov for et eksplicit fokus på de medarbejdere og ledere, der bliver tilbage og skal genvinde handlekraft. Vi kommer ind på, hvad forskningen siger om effekterne på organisationens sammenhængskraft, trivsel, opgaveløsning og bundlinje. Om effekterne på det psykiske arbejdsmiljø og sygefraværet i organisationen. Vi vil endvidere arbejde med de paradokser, som ofte viser sig i nedskæringer, og med de store krav, det stiller til ledelse og HR.

Dag 2: Ledelses- og HR-opgaver i inplacement-perioden
Inplacement er vores betegnelse for en række tiltag, der fokuserer på de ledere og medarbejdere, der bliver tilbage og skal drive virksomheden videre. Du får en række konkrete anbefalinger og fokuspunkter for ledelses- og HR-opgaver i denne periode. Du får viden om nødvendig kommunikation og koordination i ledelseskæden, i arbejdet med samarbejdsudvalg og om, hvordan du supplerer dette med en tværgående dialog-organisation internt i organisationen. Du lærer at skabe grundlag for handlekraft gennem involvering og at bibeholde et ledelses- og HR-fokus på den enkelte medarbejder. Du lærer også, hvad der skal til, for at mellemlederne er klædt på til opgaven. Arbejdet vil foregå i samspil med personlige refleksioner over din egen rolle som leder eller konsulent i organisationen.

Dag 3: Håndtering af samtidig forskellighed
I inplacement-perioden befinder medarbejdere og ledere i organisationen sig helt forskellige steder og oplever processen på vidt forskellige måder. Du lærer at håndtere de mange reaktioner, der kan komme. Du bliver introduceret til metoden Organisationskortet som en måde at rammesætte samtaler om de mange forskellige følelser og reaktioner på. Og vi taler om, hvordan den kan bringe din organisation videre. Du får hands-on træning i at anvende metoden i din egen organisation. Vi arbejder desuden med tydelig kommunikation og mellemregninger samt alignment af ledergruppen.

Dag 4: Samtaler i eftertiden og opbygning af det nye
Her får du indblik i forskellige teorier med udgangspunkt i individ og organisation, fx teorien om ”survivor’s syndrome” og psykologisk kontrakt. Du lærer at rammesætte samtaler om emner, der typisk er tabu, og som skaber handlingslammelse. Du lærer om det nødvendige “farvel og på gensyn” til medarbejdere, der er opsagte men ikke fritstillede, og hvad alles rolle er her. Desuden lærer du, hvordan det nye bygges op, og hvilke nødvendige samtaler der er for at genskabe handlekraft og momentum i organisationen. Vi kommer ind på emner som rolleafklaring, arbejdspres, ny teamopbygning, nye systemer og ændrede medarbejder- og ledelsesrelationer.

Står du midt i det? Kontakt os for en uforpligtende samtale – også gerne med henblik på et skræddersyet forløb.