Hanne Moltke Ledelsesudvikling Organisationskonsulent

Kontakt Hanne:
hanne@newstories.dk
Tlf. + 45 30 40 23 60
LinkedIn

 

Hanne V. Moltke

Associeret partner

Hanne er specialiseret i at udvikle og styrke ledergrupper, og hun hjælper store og komplekse organisationer med at styrke deres tværgående ledelsesarbejde. Hannes kernekompetencer tæller også ledelse i tiden efter større omstruktureringer. Og så har hun stor erfaring med at designe forandrings- og feedbackprocesser på arbejdspladsen samt at gøre MUS-samtaler mere effektive og vedkommende. Hanne har bl.a. løst opgaver for Professionshøjskolen Absalon, CBS, Dansk Magisterforening og Domstolsstyrelsen.

Baggrund

Hanne er uddannet cand.mag. i engelsk og historie fra Københavns Universitet og er akkrediteret coach og proceskonsulent på senior practitioner-niveau fra EMCC. Hanne har +20 års erfaring som organisations- og ledelseskonsulent i bl.a. Attractor og Rambøll Management og har siden 2015 været partner i New Stories.

Kernekompetencer

  • Udvikling af ledergrupper
  • Ledelse på tværs i komplekse organisationer
  • Ledelse i tiden efter fyringer og omstruktureringer
  • Forandringsprocesser og feedback
  • Hybrid ledelse
  • Revitalisering af MUS-samtalerne i organisationen
  • Kommunikation og samarbejde
  • Konflikthåndtering
  • Social kapital