Fødder der mødes

Gruppesupervision – styrk dit arbejde med grupper og teams

Vil du styrke dit arbejde med grupper og teams?

Dette supervisionsforløb er udviklet til dig, der arbejder med grupper eller teams i en funktion som fx psykologfaglig leder, konsulent, underviser eller supervisor for andre faggrupper.

Det er til dig, der savner input og inspiration til at levendegøre undervisning og dialoger med og for grupper. Dig, der gerne vil dele dine erfaringer med andre fagfæller om gode greb, svære dilemmaer og etiske problemstillinger i arbejdet.

Forløbet består af 20 timers gruppesupervision i vinteren 2019/2020 og er autorisationsgivende.

 

Forløbet fokuserer på:

  • Formidling
  • Frugtbare dialoger
  • Procesfacilitering for grupper og teams

 

Formålet er at:

  • forstå gruppeprocesser og de dynamikker, der finder sted.
  • finde gode veje i din rolle som leder af, underviser for eller facilitator af gruppers arbejde.
  • finde inspiration til processuelle greb ind i arbejdet med grupper.
  • dele fælles viden og erfaringer med at håndtere konkrete problemstillinger, relateret til dit arbejde.

 

Hvordan arbejder vi?

Vi afprøver forskellige dialogformer og deler viden og erfaringer på tværs af de repræsenterede jobfunktioner og interesseområder.

Metodisk tager vi afsæt i narrativ og systemisk tankegods. Herudover trækker vi bredt på forskellige tilgange til de problemstillinger, der bliver taget op undervejs.

Forløbet er en blanding af fælles dialoger, indlæg fra supervisor og mere klassisk supervision med fælles refleksioner over problemstillinger, du som deltager oplever i hverdagen. Vi afprøver dialog- og refleksionsformer i supervisionen og reflekterer over deres anvendelse i andre sammenhænge. Vi deler pointer fra litteratur om sprog, grafiske virkemidler, facilitering af samtaler og gruppepsykologi, og vi griber til litteratur, som I som deltagere er optaget af, og som vi sammen finder relevant at læse.

Hvad er udbyttet?

Forløbet giver dig et større katalog af konkrete greb, der styrker dit arbejde med grupper. Du bliver i stand til at støtte menneskers indlæring og tilegnelse af viden på nye måder, og du vil opleve at stå stærkere og mere velfunderet i den del af dit arbejde, der har med proces-niveauet at gøre.

 

Varighed: 5 gange á 4 timer kl. 9-13

Datoer: 11/10-2019, 13/11-2019, 13/12-2019, 30/1-2020, 21/2-2020, 6/3-2020

Sted: St. Kongensgade 62A, København K

Supervisor: Stine Reintoft

Antal deltagere: 4

Pris: 11.600 kr. + moms

Prisen inkluderer: Lækre formiddagssnacks og the/kaffe

Tilmelding og yderligere info: Kontakt Stine Reinftoft på mail: stine@newstories.dk eller tlf.: 30 43 11 60

 

Om supervisor Stine Reintoft:

Stine er Cand.psych. autoriseret psykolog og har arbejdet i 12 år med menneskers arbejdsliv – individuelt og i grupper. Stine er supervisor for arbejdspsykologer, arbejdsmiljøkonsulenter, karrierevejledere, socialrådgivere, jurister, pædagoger og andre faggrupper. Hun underviser i grafisk facilitering, MUS med mål og mening, feedback & mentoring, supervision og vejledning m.m. Stine arbejder med at understøtte gode samarbejdsprocesser, møder og fælles dialoger på arbejdspladsen og har erfaringer med stressområdet, psykisk arbejdsmiljø og håndtering af svære samtaler. Hun er desuden medforfatter til en række bøger og artikler om mening i arbejdslivet, arbejdspsykologi, mindfulness, ledelse og MUS.

Du kan møde Stine her.