Systemisk ledelse, 2. udgave

Systemisk ledelse, 2. udgave giver en grundlæggende introduktion til det systemiske teori- og praksisfelt. Bogen er skrevet af forskere og praktikere, som dagligt arbejder med systemisk ledelse. Den består af fire dele:

Del 1 – Det teoretiske grundlag for systemisk ledelse

Del 2 – Ledelse gennem sproget

Del 3 – Ledelse af organisatoriske processer

Del 4 – Forgreninger i det systemiske landskab

Hanne V. Moltke har sammen med Heidi Graff skrevet et kapitel til del 4: ”Social kapital i systemisk perspektiv”. Kapitlet handler om, hvordan social kapital skaber et såkaldt dobbeltresultat på arbejdspladser: Samtidig med at produktiviteten øges, styrkes trivsel og sammenhængskraft i organisationen. Der gives også et bud på, hvordan man systematisk kan arbejde med det i sin organisation ved at fokusere på både, hvad man samarbejder om, og hvordan man samarbejder.

Systemisk ledelse, 2. udgave er redigeret af Nikolaj Stegeager, Søren Willert og Thor Molly-Søholm. Du kan læse mere om bogen her.