Kunderne siger…

 

”New Stories blev engageret med kort varsel til at stå for et lederseminar med fokus på fremtidens arbejdsplads og ledelsesrefleksion efter corona-nedlukning og genåbning. Arbejdsopgaven blev grebet med stor entusiasme og professionalisme, hvilket skabte ro omkring alt fra planlægning til udførelse. New Stories ramte lige præcis det, der blev efterspurgt, og skabte en dag, hvor lederne fik mulighed for at snakke godt sammen og have fælles refleksioner. På dagen blev faciliteringen suppleret af et fagligt indlæg om muligheder og konsekvenser ved den hybride arbejdsform til at give perspektiv til og dybde i refleksion til, hvad det kræver af ledelsesmæssige greb og fokusområder. Alle opsamlinger på plancher blev krydret med en flot grafisk facilitering, så rummet fik et kunstnerisk element. Alle forventninger til dagen blev indfriet til fulde.”

– Nina Thorsted Petersen, Specialkonsulent, Odense Biblioteker og Borgerservice

 

“Jeg har været meget tilfreds med forløbet med New Stories. Det har givet mig bedre indsigt i social kapital, og det har givet mulighed for at fordybe mig mere i det. Kurset har givet mig mulighed for at arbejde mere i dybden med vores kapitaler her i FOA. Jeg tror allerede, vi bruger de ting, som vi har lært her på workshoppen. Og jeg kan bestemt anbefale New Stories til andre.”

– Jens Ove Jensen, A-kasseleder, FOA A-kasse, lederudviklingsforløb med fokus på social kapital

 

“Konsulenten fra New Stories var fantastisk god til at sætte sig ind i vores udfordringer og ønsker, og dem havde vi mange af. Hun hjalp os med at skære dem til og gav både plads til at “åbne”, så alle blev involveret i at folde problemerne ud, og hjalp med at “lukke”, så vi fik aftalt konkrete handlinger fremadrettet. Jeg har oplevet at blive klarere på opgaven fra gang til gang, og at vi har nået et rigtigt godt resultat. Jeg er meget imponeret over konsulentens skarphed og dygtighed.”

– Susanne Strandkjær, Centerchef, Social og Handicap, Høje Tåstrup Kommune

 

“Jeg har oplevet et tæt og velkommunikeret samarbejde med New Stories, med mulighed for at tilrettelægge forløb undervejs og tilpasse opgaven. I processen er vi blevet mere opmærksomme på, hvordan vores organisation kan opleves ude fra – kulturelt og stemnings- og styringsmæssigt. Fagligheden i New Stories er høj, og for den organisation som er klar til at møde høj faglighed – vil jeg anbefale New Stories.”

– Signe S. Simonsen, Faglig konsulent, Socialforvaltningen, Københavns Kommune

 

“Vi stod i en lidt delikat situation, hvor to meget forskellige parter skulle finde et fælles ståsted. Derfor skulle der findes en særlig balance, som konsulenten fra New Stories mestrede fuldt ud. Hun vidste, hvordan man går til folk uden at fornærme dem eller træde dem over tæerne. Hun fik begge parter til at byde ind og skabte en atmosfære, hvor deltagerne kom med konstruktive og fremadskuende løsninger. Konsulenten var meget professionel, og begge parter var meget tilfredse.”

– Susanne Paulsen, Faglig konsulent, Tillidsvalgte og medlemmer Forsikringsforbundet

 

“New Stories gjorde en afgørende forskel ved både at lytte til vores ideer og værdier men også til at inspirere hele området til at tænke nyt. New Stories tilbyder både stor professionalisme som proceskonsulenter, men også nærvær og evnen til at målrette sin kommunikation til  målgruppen.”

– Dina Folkmann Kaas,udviklingskonsulent, Center for Velfærd og Omsorg, Lejre Kommune

 

“Det var en følsom proces, hvor New Stories kvalificerede processen og derved skabte større tillid og motivation til en efterfølgende sammenlægning.“

– Ole Dittmann, leder, Dagplejen i Næstved

 

“I min drømmeverden er dette kursus obligatorisk for alle ph.d.-studerende. På trods af at ikke alle ph.d.’ere kommer til at direkte vejlede andre studerende under deres ph.d.-forløb, så vil alle befinde sig i et miljø hvor samarbejde, oplæring, samt daglig kontakt med andre studerende er en del af hverdagen.”

– Ph.d.-studerende, Københavns Universitet

 

“Det, der inspirerede mig, var den energi, der blev lagt i tillid og samarbejdsevne – samarbejdsrelationer når en organisation tog den sociale kapital alvorlig. En ledelse, der arbejder aktivt med Social Kapital, er parat til at drøfte tingene mere med medarbejderne.“

– Ansat, DR