MUS-samtalen – øg værdien af den tid, I investerer i MUS

MUS-samtalen er den mest udbredte samtale på de danske arbejdspladser. Den er også én af de mest udskældte samtaler. Hvorfor? Vi mener, at der mange steder er et misforhold mellem den enorme tid, der bliver investeret i MUS, og den værdi (eller mangel på samme), samtalen skaber.

Når MUS-samtalen fungerer godt, udgør den et vigtigt pitstop, hvor leder og medarbejder sammen styrker medarbejderens bidrag og tilhør til organisationen.

Desværre er virkeligheden ofte en anden. Mange oplever MUS-samtalen som et tomt, årligt ritual, der ikke bidrager med den ønskede værdi. Der bliver måske indgået aftaler, som hurtigt går i glemmebogen. Eller samtalen bliver en rodet affære, hvor der bliver talt om løst og fast – uden et tydeligt formål.

I New Stories betragter vi MUS-samtalen som strategisk kompetenceudvikling. Samtalen skal skabe sammenhæng mellem den enkelte medarbejders opgaveløsning og virksomhedens mål og indsatser. Derved bliver den en værdiskabende og meningsfuld samtale for både medarbejder og leder.

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Vi rådgiver arbejdspladser i at tilrettelægge MUS på en måde, så samtalen tydeligt kobles til den strategiske retning – med det formål at skabe mest mulig værdi for både virksomheden og den enkelte medarbejder. Vi træner den enkelte leder og ledergrupper i at afholde MUS, der skaber motivation og udvikling. Det gør vi gennem individuelle sparringsforløb og workshop-forløb for ledergrupper. Vi tilbyder desuden rådgivning til HR med henblik på at optimere virksomhedens MUS-koncept. Derudover afholder vi løbende 1-dags MUS-kurser for ledere og HR-konsulenter.

Du finder vores næstkommende MUS-kursus her >

Ønsker I en skræddersyet løsning? Kontakt Trille Frodelund Lykke for en uforpligtende snak om jeres behov >