Sådan forbereder og afholder I gode MUS-samtaler, der skaber tydelig værdi

I New Stories hjælper vi ledere og organisationer med at styrke og udvikle deres arbejde med medarbejderudviklingssamtaler (MUS), så indsatsen skaber tydelig værdi.

I dag bruger mange arbejdspladser enorme ressourcer på at afholde årlige MUS-samtaler. Desværre oplever mange arbejdspladser også, at samtalerne ikke fører til den ønskede udvikling – at de ikke skaber nok værdi i forhold til indsatsen.

Vi rådgiver arbejdspladser i at tilrettelægge MUS på en måde, så samtalen tydeligt kobles til den strategiske retning – med det formål at skabe mest mulig værdi for både virksomheden og den enkelte medarbejder.

Vi træner både den enkelte leder og ledergrupper i at afholde MUS, der skaber motivation og udvikling. Og vi rådgiver i det vigtige opfølgningsarbejde på den anden side af samtalerne.


Hos New Stories tilbyder vi:

  • Individuelle sparringsforløb og workshop-forløb for ledergrupper
  • Rådgivning til HR med henblik på at optimere virksomhedens MUS-koncept og få det lagt ind i et strategisk årshjul
  • Skræddersyede forløb til både private og offentlige virksomheder
  • Åbne MUS-kurser for ledere og HR-konsulenter

 

Vi hjælper med at revitalisere MUS-samtalen

I New Stories hjælper vi organisationer med at revitalisere MUS-samtalen, så indsatsen betaler sig.

Vi hjælper med at bruge medarbejderudviklingssamtalen som afsæt for strategisk kompetenceudvikling. Så samtalen skaber sammenhæng mellem den enkelte medarbejders kompetenceudvikling og virksomhedens mål og indsatser. Derved bliver den en værdiskabende og meningsfuld samtale for både medarbejder og leder – og en strategisk indsats, der betaler sig.

Sådan forbinder du medarbejderens kompetenceudvikling til de organisatoriske opgaver og mål.


Hvad er opskriften på den gode MUS-samtale?

Hvis du spørger os, er den gode MUS-samtale tæt koblet til organisationens mål og strategier – og til den enkelte medarbejders udvikling og opgaveløsning.

Derfor tager vi altid udgangspunkt i jeres specifikke behov og strategiske målsætninger. Det gælder både når vi hjælper med at udvikle og optimere MUS-koncepter, og når vi træner ledere i at afholde udviklingssamtaler med et tydeligt strategisk sigte.

Hvis du interesserer dig for ledelsesudvikling, er det en af vores spidskompetencer.

Helt konkret kan vi også hjælpe jer med forberedelsen op til samtalerne, typen og mængden af spørgsmål, I skal have med til samtalerne og udarbejdelsen af et eventuelt skema, der understøtter jeres behov og målsætninger.


Når vi rådgiver om medarbejderudviklingssamtaler, hjælper vi jer med:

  • At gøre det forarbejde, der skal til, for at både ledere og medarbejdere går til MUS med energi og engagement.
  • At tilrettelægge de årlige samtaler, så de tydeligt kobles til jeres strategiske retning.
  • At opbygge og træne de lederkompetencer, der skal til for at kunne forberede og afholde samtaler, der motiverer, udvikler og skaber værdi.
  • At arbejde strategisk med MUS og sætte nogle tydelige mål – dermed bliver det også muligt at følge op på indsatsen og finde ud af, om den skaber de ønskede resultater.

 

Vil du læse mere?

I bogen MUS-samtalen – Ledelse af strategisk kompetenceudvikling går vi i dybden med, hvordan man som ledelse og organisation lykkes med at arbejde strategisk og meningsskabende med MUS. Derfor tager vores rådgivning også afsæt i bogens pointer, som du får et hurtigt overblik over her.


KONTAKT OS HER:

 

Skal I have optimeret et eksisterende MUS-koncept eller udviklet et nyt? Skal I have skabt en tydeligere retning for jeres samtaler – én, der er i tråd med jeres mål og strategier? Eller ønsker I at styrke de ledelsesmæssige kompetencer før den næste runde af samtaler?

Kontakt os gerne for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe lige netop jer.

 

Trille Frodelund Lykke New Stories Consulting

 

Trille Frodelund Lykke, partner

Tlf.: +45 30 43 23 50

Mail: trille@newstories.dk