Supervision styrker samarbejdet om kerneopgaven

Supervision – kvalificer måden, I løser opgaver på

 

  • Supervision tilfører inspiration og videndeling til jeres daglige opgaveløsning
  • Supervision gør jeres faglige og personlige forskelligheder til en oplevet styrke

 

Supervision er en arbejdsform, hvor vi går tæt på cases fra jeres dagligdag. Vi deler refleksioner og erfaringer fra jeres praksis, så hvert enkelt teammedlem bliver inddraget, og jeres forskellige idéer og perspektiver kommer i spil.

Formålet med supervision er at kvalificere måden, I løser opgaver på – i fællesskab og hver for sig.

Hvornår er supervision oplagt?
Supervision er oplagt til medarbejdergrupper og ledergrupper, der gerne vil styrke fagligheden og samarbejdet i en praksisnær form. Supervision er også oplagt, når en strategi eller en vision skal implementeres og have liv. Endelig er supervision oplagt i perioder, hvor et team er tynget af faglige problemstillinger, og hvor man vil forebygge, at faglig tvivl i teamet resulterer i konflikter eller et dårligt arbejdsmiljø. I supervisionen kan vi zoome ind på et særligt tema, som gruppen er optaget af at blive klogere på. Det kan også være en særlig arbejdsmetode, der skal integreres bedre i den daglige praksis.

Hvordan forløber supervision?
Under en supervision styrer supervisor jeres dialoger og danner en ramme for samtaler i gruppen om dilemmaer og problemstillinger fra jeres dagligdag. Dilemmaer og problemstillinger, som ikke har et enkelt svar eller en oplagt løsning. Vi kigger på sagen fra forskellige vinkler, og I bliver som gruppe inddraget i at generere ideer, mulige forklaringer og løsninger. Supervisor kommer med indspark af faglig karakter, hvor det er relevant.

Supervisionen har afsæt i systemiske, narrative og løsningsfokuserede tilgange.

Du er altid velkommen til at kontakte Trille Frodelund Lykke, hvis du vil vide mere >