Ledelse efter fyringer

Ledelse efter fyringer – kom godt igennem tiden efter fyringer og nedskæringer

Nedskæringer rammer ikke kun de fyrede. Ny forskning viser, at de tilbageblevne medarbejdere ofte slås med jobusikkerhed, manglende tillid til ledelsen, belastning af det psykiske arbejdsmiljø og stigende sygefravær. Tiden efter fyringer og nedskæringer er derfor en særlig udsat periode i det organisatoriske liv. En periode, hvor arbejdsglæden og opgaveløsningen er under pres. Derfor kræver det en ekstraordinær indsats for at genvinde organisatorisk og ledelsesmæssig handlekraft.

Ledelse efter fyringer
 handler om skabe gode rammer for at håndtere tabet af kolleger, genfinde mål og retning, og reorganisere arbejdsprocesser og arbejdsfællesskaber, så de tilbageværende medarbejdere kan løfte organisationen videre.

Vores tilgang er baseret på forskning i eftervirkningerne af afskedigelser og nedskæringsprocesser og studier af, hvordan nedskæringsperioder påvirker de medarbejdere, der bliver tilbage i virksomheden. Vi har beskrevet vores tilgang i bogen Ledelse efter fyringer, udgivet på Dansk psykologisk Forlag.

I New Stories har vi stor erfaring med at arbejde sammen med organisationer, der har måttet navigere gennem store omstruktureringer som følge af nedskæringer og fyringer.

Vi tilrettelægger også skræddersyede forløb i organisationer, der står over for eller midt i fyringer eller nedskæringer. Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere >