Social kapital – øg trivsel og effektivitet

Organisationer, der har en høj social kapital, skaber høj produktivitet og øget kvalitet i opgaverne, samtidig med at medarbejderne hele tiden øger deres evne til at samarbejde godt med hinanden. Alt det er tæt forbundet med trivsel, godt psykisk arbejdsmiljø og arbejdsglæde.

Vil I gerne derhen med jeres organisation?

Ved at arbejde med samarbejdet om organisationens kerneopgave skabes en lærende kultur med stort fokus på borgernes, brugernes eller kundernes oplevelser.

I New Stories tilbyder vi skræddersyede lederudviklingsforløb til jeres organisation, i arbejdsmiljø- og TR-organisationen i samspil med organisationens arbejdsmiljøledere, i teams og på tværs af teams.

Arbejdet med social kapital kan have form af oplæg, halvdags- eller heldagsworkshops eller længerevarende forløb med fokus på at øge samarbejdsevnen og produktiviteten.

New Stories har udgivet to bøger, der understøtter jeres arbejde med social kapital:

 

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre, hvordan vi kan hjælpe jer.