Styrk den pædagogiske ledelse og samarbejdet omkring kerneopgaven i institutionen

I New Stories rådgiver vi institutioner, der ønsker at styrke den enkelte pædagogiske leder og samarbejdet i en leder- eller personalegruppe.

Når vi rådgiver inden for pædagogisk ledelse, er det altid med henblik på at skabe et sundt og bæredygtigt samarbejde omkring kerneopgaven i institutionen. Så både børn og voksne trives og udvikler sig – også selvom ressourcerne er knappe.

Vi har altid fokus på at udvikle ledelsens kompetencer til at styrke hele arbejdsfællesskabet og samarbejdet omkring børnene. Og vi tager altid udgangspunkt i, hvad der fungerer i praksis – i den konkrete hverdag, som lederen og det øvrige pædagogiske personale skal agere i.

 

Hos New Stories tilbyder vi workshops og udviklingsforløb med fokus på:

 • Personaleledelse
 • Område- og klyngeledelse
 • Kompetenceudvikling
 • Opbygning af en stærk samarbejdskultur rundt om kerneopgaven
 • Det gode forældresamarbejde
 • Den vanskelige samtale mellem kolleger
 • Konfliktløsning mellem kolleger


Vi rådgiver i pædagogisk ledelse på flere niveauer

Vi rådgiver pædagogiske ledere på flere niveauer – både den daglige leder i institutionen og område- og klyngelederen, der skal omsætte politiske beslutninger og få dem til at fungere i praksis.

Når vi arbejder med ledelsesudvikling på område- og klyngeniveau, er det med fokus på at skabe stærke lederteams, hvor man formår at bruge hinandens styrker og faglighed til at skabe nye løsninger på aktuelle problemstillinger. Og hvor ledergruppen er med til at styrke den enkelte leders arbejdsmiljø gennem inspiration og støtte.


Vi udvikler et bæredygtigt arbejdsfællesskab

Når vi rådgiver inden for pædagogisk ledelse, arbejder vi med at udvikle et bæredygtigt arbejdsfællesskab. Det vil sige et arbejdsfællesskab, der er langtidsholdbart, og hvor mennesker – både ansatte og børn – trives og udvikler sig.

I mange institutioner er arbejdsfællesskabet dagligt under pres. Ressourcerne er knappe, og alle løber stærkt.

Vi tror på, at energien og overskuddet til det vigtige pædagogiske arbejde – selv når ressourcerne er knappe – findes i det gode arbejdsfællesskab. Et arbejdsfællesskab, der løbende giver energi til at løfte kerneopgaven.

Vi afholder løbende gratis webinarer om det bæredygtige arbejdsfællesskab.


Hjælp til konflikthåndtering i institutionen

Hvis arbejdsfællesskabet har det svært, og der er opstået samarbejdsudfordringer eller konflikter blandt personalet, kan det hurtigt forplante sig til hele institutionen.

Derfor tilbyder vi også temadage for personalegrupper og udviklingsforløb for den enkelte institution – herunder hjælp til konflikthåndtering og samarbejdsudfordringer. Her anbefaler vi ofte at lave en samarbejdsmiljøundersøgelse, hvor vi skaber rum for, at alle kan blive hørt, og hvor vi hjælper med at rammesætte de aktiviteter, der skal til for at vende udviklingen i en ny og positiv retning.

Vi rådgiver også helt konkret om MUS-samtaler, hvis dette er et specifikt behov.

 

Kort fortalt kan vi hjælpe med:

 • At styrke den enkelte pædagogiske leders kompetencer.
 • At styrke samspillet i en ledergruppe – også på område- og klyngeniveau.
 • At vejlede til det gode forældresamarbejde.
 • At løse samarbejdsudfordringer og konflikter blandt personalet.
 • At afvikle temadage for personalegrupper og udviklingsforløb for den enkelte institution.

 

KONTAKT OS HER:

 

Har I brug for at styrke de ledelsesmæssige kompetencer i jeres institution? Ønsker I at styrke samarbejdet i en ledelses- eller personalegruppe? Eller har I behov for at vende udviklingen i en ny og positiv retning i kølvandet på en række konflikter?

Kontakt os gerne for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe lige netop jer.

 

Ida Gamborg New Stories Consulting

 

 

Ida Gamborg, partner

Tlf.: +45 30 40 23 40

Mail: ida@newstories.dk