Udgivelser

Relationel koordinering Hanne Moltke
“Relationel koordinering – ledelse af et effektivt samarbejde” med bidrag fra Hanne V. Moltke
Fælles mål samt konstruktiv og nysgerrig kommunikation. Det er nogle af forudsætningerne for et effektivt samarbejde om kerneopgaven. Denne publikation om teorien bag relationel koordinering giver anvisninger på, hvordan ledere styrker samarbejdet om kerneopgaven – til gavn for borgerne.
Læs mere
Bog Systemisk Coaching 2. udgave
Systemisk Coaching 2. udgave
Systemisk Coaching 2. udgave er en grund- og inspirationsbog for coaches og andre samtalepartnere, der ønsker at dygtiggøre sig i deres professionelle arbejde med samtaler og coaching. Bogen vil kunne inspirere alle, der på tværs af brancher arbejder professionelt med samtaler – blandt andet ledere, konsulenter, vejledere og sagsbehandlere. Systemisk Coaching udkom første gang i 2009 og […]
Læs mere
Ledelse efter fyringer
Ledelse efter fyringer handler om, hvordan organisationer håndterer tabet af kolleger, genfinder mål og retning og reorganiserer arbejdsprocesser og arbejdsfællesskaber, så de tilbageværende medarbejdere kan løfte organisationen videre. Organisationer, der har været igennem fyringer eller store omlægninger, har ofte travlt med at tage sig af dem, der er afskediget. Men hvad med de medarbejdere, der er […]
Læs mere
Grafisk facilitering
Grafisk facilitering – Når ord og billeder mødes er den første bog på dansk om kommunikationsværktøjet grafisk facilitering. Værktøjet bruges i faciliteringssammenhænge inden for proceskonsultation, projektledelse, mødeafholdelse, samtalepraksis, undervisning, organisationsudviklingsforløb mv.. Bogen er bygget op omkring spørgsmålene ”Hvad er grafisk facilitering?”, ”Hvorfor skal vi beskæftige os med det?” og ”Hvordan gør vi?”. Den gennemgår det visuelle sprogs udvikling […]
Læs mere
Systemisk coaching
Systemisk coaching er en grund- og inspirationsbog for coaches og andre samtalepartnere, der ønsker at dygtiggøre sig i deres professionelle arbejde med samtaler og coaching. Den systemiske og anerkendende teori foldes ud. Bogen indeholder også kapitler om løsningsfokuseret, værdsættende og narrativ tilgang og om “meningskoordinering” (CMM – Coordinated Management of Meaning). Systemisk coaching har et […]
Læs mere
Social kapital i organisationer
Hvad gemmer sig bag begrebet ’social kapital’, og hvordan får vi organisationens sociale kapital til at vokse? Hvordan bringer vi social kapital ind i organisationens hverdag – på alle niveauer? Social kapital handler om at sætte samarbejdet om kerneopgaven i fokus – og arbejde på måder, der fremmer oplevelsen af tillid og retfærdighed. Både forskning […]
Læs mere
Social kapital i aktion
Man kan lære at samarbejde om kerneopgaven på måder, så den sociale kapital øges. Samarbejde om kerneopgaven med kolleger og samarbejdspartnere er afgørende i forhold til at kunne håndtere den kompleksitet, der ofte er rundt om en given borger eller kunde. Social kapital er et velfungerende samarbejde om kerneopgaven med fokus på tre elementer: Tillid […]
Læs mere
Skolelederens strategiske samtaler
Skolelederens strategiske samtaler fokuserer på et af brændpunkterne i udøvelse af skoleledelse i praksis. Det er skolelederens opgave at give plads til alle skolens interessenter, lade deres synspunkter mødes i konstruktive og respektfulde samtaler og på baggrund heraf sætte skolens kurs, og her er strategiske samtaler et væsentligt ledelsesredskab. Bogen belyser, hvordan skoleledere, inspireret af […]
Læs mere
Ledelsesbaseret coaching
Hvis coaching skal kunne fungere som et ledelsesværktøj, må det tage afsæt i de særlige vilkår, der er gældende for den enkelte arbejdsplads og for relationerne mellem leder, mellemleder og medarbejder. Det er udgangspunktet for denne bog. Bogen giver dig indgående beskrivelser af coachingværktøjer og omsætter dem til en ledelsesmæssig kontekst. Forfattere: Thorkil Molly-Søholm, Jacob […]
Læs mere
Coaching i perspektiv
I en tid hvor coaching er på alles læber – og bruges i stadig flere sammenhænge – er dette en bog om coaching, som er andet og mere end ”endnu en praksisbog”. Bogen er en grundbog, der sætter coaching ind i et større perspektiv og en bredere sammenhæng. Hvem henvender bogen sig til? Bogen henvender […]
Læs mere
Coaching i nyt perspektiv
Siden Coaching i perspektiv udkom i 2008, er der sket meget med coaching som profession og håndværk samt i vores forståelse af coaching. Bogens indhold: I Coaching i nyt perspektiv bevæger vi os nogle skridt videre. Ved at gøre status for faget og pege fremad forsøger bogen at favne coachingfeltet på ny gennem tre centrale områder: Grundlag, […]
Læs mere
Bog Ind i mindfulness af Stine Reintoft
Ind i mindfulness
Mindfulness handler om at leve sit liv med fuld tilstedeværelse. Stressklinikker bruger mindfulness som redskab til bl.a. at håndtere stress og depressioner. Også i DK er der stærkt stigende interesse for mindfulness. Denne bog er en invitation ind i mindfulness. Ind i overvejelser over de vilkår, det moderne menneske lever under, ind i en forståelse […]
Læs mere
Stine Reintoft positiv psykologi på arbejde
Positiv psykologi på arbejde
Positiv psykologi på arbejde er blevet til ud fra ønsket om at bringe idéer og tanker fra positiv psykologi frem i lyset og ud til de mennesker, som i en organisatorisk kontekst kan omsætte dem og gøre en forskel for de mange. Her tænkes der på ledere og andre, der hver dag beskæftiger sig med […]
Læs mere
Tillidsskabende ledelse i offentlige organisationer
Tillidsskabende ledelse i offentlige organisationer – inspiration fra praksis. Bogen handler om lederes og medarbejderes målrettede arbejde med at skabe rammer for tillid i Region Sjælland. Hanne V. Moltke (New Stories) og Heidi Graff har skrevet kapitel 4.2: Det kontinuerlige arbejde med tillidsskabende ledelse. Du kan læse og hente kapitlet her. Bogen beskriver samlet det […]
Læs mere
Narrativ forskning
Fortællinger spiller en afgørende rolle i alle sociale omgangsformer. Ikke kun som en måde at formidle information på, men som en måde at påvirke andre og forme virkeligheden, så den ser ud på en bestemt måde. I en lang række sammenhænge opleves det, at narrativer bruges strategisk til at fremme bestemte dagsordner. I en mere hverdagslig […]
Læs mere