Udgivelser

Hybrid ledelse
HYBRID LEDELSE
Hybrid ledelse – samarbejde på tværs af tid og sted handler om, hvordan man får det bedste ud af den hybride arbejdsplads. Med fokus på trivsel, opgaveløsning og sammenhængskraft. De fleste arbejdspladser har i dag indrettet sig fleksibelt og hybridt i en eller anden grad. Med hjemmearbejde, arbejde fra fjerne destinationer eller andre fleksible og […]
Læs mere
MUS bog
MUS-SAMTALEN
MUS-samtalen – ledelse af strategisk kompetenceudvikling handler om, hvordan MUS-samtalen kan kobles til organisatoriske mål og indsatser og derved udgøre en værdiskabende og meningsfuld samtale for både medarbejder og leder. MUS-samtalen er en kompleks sag, som kræver et grundigt forarbejde. Når MUS-samtalen fungerer godt, udgør den et vigtigt pitstop, hvor leder og medarbejder sammen styrker […]
Læs mere
Systemisk ledelse, 2. udgave
Systemisk ledelse, 2. udgave giver en grundlæggende introduktion til det systemiske teori- og praksisfelt. Bogen er skrevet af forskere og praktikere, som dagligt arbejder med systemisk ledelse. Den består af fire dele: Del 1 – Det teoretiske grundlag for systemisk ledelse Del 2 – Ledelse gennem sproget Del 3 – Ledelse af organisatoriske processer Del […]
Læs mere
Relationel koordinering Hanne Moltke
“Relationel koordinering – ledelse af et effektivt samarbejde” med bidrag fra Hanne V. Moltke
Fælles mål samt konstruktiv og nysgerrig kommunikation. Det er nogle af forudsætningerne for et effektivt samarbejde om kerneopgaven. Denne publikation om teorien bag relationel koordinering giver anvisninger på, hvordan ledere styrker samarbejdet om kerneopgaven – til gavn for borgerne.
Læs mere
Bog Systemisk Coaching 2. udgave
Systemisk Coaching 2. udgave
Systemisk Coaching 2. udgave er en grund- og inspirationsbog for coaches og andre samtalepartnere, der ønsker at dygtiggøre sig i deres professionelle arbejde med samtaler og coaching. Bogen vil kunne inspirere alle, der på tværs af brancher arbejder professionelt med samtaler – blandt andet ledere, konsulenter, vejledere og sagsbehandlere. Systemisk Coaching udkom første gang i 2009 og […]
Læs mere
Ledelse efter fyringer
Ledelse efter fyringer handler om, hvordan organisationer håndterer tabet af kolleger, genfinder mål og retning og reorganiserer arbejdsprocesser og arbejdsfællesskaber, så de tilbageværende medarbejdere kan løfte organisationen videre. Organisationer, der har været igennem fyringer eller store omlægninger, har ofte travlt med at tage sig af dem, der er afskediget. Men hvad med de medarbejdere, der er […]
Læs mere
Grafisk facilitering
Grafisk facilitering – Når ord og billeder mødes er den første bog på dansk om kommunikationsværktøjet grafisk facilitering. Værktøjet bruges i faciliteringssammenhænge inden for proceskonsultation, projektledelse, mødeafholdelse, samtalepraksis, undervisning, organisationsudviklingsforløb mv.. Bogen er bygget op omkring spørgsmålene ”Hvad er grafisk facilitering?”, ”Hvorfor skal vi beskæftige os med det?” og ”Hvordan gør vi?”. Den gennemgår det visuelle sprogs udvikling […]
Læs mere
Systemisk coaching
Systemisk coaching er en grund- og inspirationsbog for coaches og andre samtalepartnere, der ønsker at dygtiggøre sig i deres professionelle arbejde med samtaler og coaching. Den systemiske og anerkendende teori foldes ud. Bogen indeholder også kapitler om løsningsfokuseret, værdsættende og narrativ tilgang og om “meningskoordinering” (CMM – Coordinated Management of Meaning). Systemisk coaching har et […]
Læs mere
Social kapital i organisationer
Hvad gemmer sig bag begrebet ’social kapital’, og hvordan får vi organisationens sociale kapital til at vokse? Hvordan bringer vi social kapital ind i organisationens hverdag – på alle niveauer? Social kapital handler om at sætte samarbejdet om kerneopgaven i fokus – og arbejde på måder, der fremmer oplevelsen af tillid og retfærdighed. Både forskning […]
Læs mere
Social kapital i aktion
Man kan lære at samarbejde om kerneopgaven på måder, så den sociale kapital øges. Samarbejde om kerneopgaven med kolleger og samarbejdspartnere er afgørende i forhold til at kunne håndtere den kompleksitet, der ofte er rundt om en given borger eller kunde. Social kapital er et velfungerende samarbejde om kerneopgaven med fokus på tre elementer: Tillid […]
Læs mere
Skolelederens strategiske samtaler
Skolelederens strategiske samtaler fokuserer på et af brændpunkterne i udøvelse af skoleledelse i praksis. Det er skolelederens opgave at give plads til alle skolens interessenter, lade deres synspunkter mødes i konstruktive og respektfulde samtaler og på baggrund heraf sætte skolens kurs, og her er strategiske samtaler et væsentligt ledelsesredskab. Bogen belyser, hvordan skoleledere, inspireret af […]
Læs mere
Coaching i nyt perspektiv
Siden Coaching i perspektiv udkom i 2008, er der sket meget med coaching som profession og håndværk samt i vores forståelse af coaching. Bogens indhold: I Coaching i nyt perspektiv bevæger vi os nogle skridt videre. Ved at gøre status for faget og pege fremad forsøger bogen at favne coachingfeltet på ny gennem tre centrale områder: Grundlag, […]
Læs mere
Tillidsskabende ledelse i offentlige organisationer
Tillidsskabende ledelse i offentlige organisationer – inspiration fra praksis handler om lederes og medarbejderes målrettede arbejde med at skabe rammer for tillid i Region Sjælland. Hanne V. Moltke (New Stories) og Heidi Graff har skrevet kapitel 4.2: Det kontinuerlige arbejde med tillidsskabende ledelse. Du kan læse og hente kapitlet her. Bogen beskriver samlet det store […]
Læs mere