Ledelsesudvikling: Styrk organisationens ledelseskompetencer

I New Stories rådgiver og udvikler vi ledere og ledergrupper og hjælper med at styrke organisationens ledelseskompetencer.

Vi ved, at god ledelse er nøglen til at lykkes med opgaveløsningen. Vi ved også, at det er nøglen til at skabe en organisation, hvor mennesker trives og udvikler sig.

Men hvad er god ledelse hos jer? Og hvor skal der sættes ind for at styrke ledelsen i lige netop jeres organisation? Det kan vi hjælpe jer med at finde frem til.

Vi huser over 40 års erfaringer med ledelses- og organisationsudvikling og har både ekspertisen til at udvikle større, skræddersyede forløb for hele ledergrupper og til at coache ledere i individuelle udviklingsforløb.


New Stories rådgiver og holder oplæg om:

 • Forandringsledelse – hvordan lykkes I med den ønskede forandring?
 • Ledelse af social kapital – hvordan styrker I samarbejdet omkring kerneopgaven?
 • Systemisk og anerkendende ledelse – hvad er teorien bag, og hvordan kan I arbejde med det?
 • Strategisk ledelse – hvordan bliver jeres strategi et levende pejlemærke i den daglige opgaveløsning?
 • Udviklingen af hybride arbejdspladser – hvad er god ledelse og godt samarbejde på distancen?
 • Det personlige lederskab – hvordan øger du din refleksionsevne og bliver en bedre leder?
 • Ledelse efter fyringer – hvordan kommer I godt videre efter en periode med nedskæringer?


Vi skaber et stærkt fundament for bedre ledelse

I New Stories arbejder vi med ledelsesudvikling i såvel private som offentlige organisationer, og vi hjælper altid med at skabe et stærkt fundament for bedre ledelse i den enkelte organisation.

Vi ved, at alle organisationer er unikke, og vi rådgiver derfor altid med udgangspunkt i vores kunders udfordringer og specifikke behov.

Derfor kan et samarbejde med os se ud på mange måder – lige fra 1:1 rådgivning af den enkelte leder til længerevarende, skræddersyede forløb for ledergrupper.

Her er, hvad nogle af vores kunder har fået ud af at samarbejde med os.


Hvordan arbejder vi med ledelsesudvikling?

Når vi rådgiver inden for ledelsesudvikling, arbejder vi både med relationerne og kommunikationen i den nære ledelse og på at få ledelseslagene til at arbejde godt sammen i større organisationer.

Desuden ruster vi den enkelte leder til at tage hånd om arbejdsmiljøet og eventuelle samarbejdsproblemer.

Vi arbejder med mange forskellige former for ledelse – fra strategisk topledelse til forløb for nye ledere – og tilbyder blandt andet skræddersyede forløb for specifikke ledelsesniveauer.

Vi rådgiver også omkring bedre medarbejderudviklingssamtaler (MUS).


Her er nogle af de forløb, vi har udviklet til vores kunder:

 • Ledelsesudviklingsprogram for direktion og chefer i en kommune. Forløbet omfatter fælles seminarer og møder i aktionslæringsgrupper mellem seminarerne. Fokus på tværgående samarbejde.
 • Design af simuleringsprogram for nye ledere i en medicinalvirksomhed, hvor de gennem konkrete ledelsesopgaver får træning i at udvikle deres ledelseskompetencer og få organisationens ledelsesværdier omsat til handling.
 • Udviklingsforløb for ledere af Facility Service-området i en stor uddannelsesinstitution. Forløbet omfatter undervisning i ledelsesteori, træning af ledelsesmetoder, arbejde i aktionslæringsgrupper og personlig coaching.
 • Udarbejdelse af ledelsesgrundlag samt arbejde med at omsætte det til praksis og gennemføre involverende processer med medarbejderne.
 • Ledernetværk i en statslig styrelse, hvor lederne mødes i faciliterede netværksgrupper og arbejder med aktuelle ledelsesdilemmaer.
 • Udviklingsforløb for ledergrupper med fokus på kommunikation og samarbejde, herunder konfliktmediation mellem ledere i gruppen.

 

Ledelse af forandringer er altid en vigtig ledelsesopgave

Meget ledelsesarbejde handler om at lede forandringer – enten i form af store forandringer, der involverer hele organisationen, eller i form af mindre adfærdsændringer i opgaveløsningen i en afdeling.

Vi hjælper ledere med at finde ud af, hvad der skal til for at lykkes med den ønskede forandring.

Vi skaber rammerne for involverende processer, hvor alle bliver hørt, og hvor der bliver skabt rum for at kigge på både fordele og ulemper ved en given forandring. Så det bliver lettere at lykkes sammen.


Vi kombinerer vores viden med forskningsbaserede metoder

I New Stories huser vi over 40 års erfaringer med ledelsesudvikling. Den viden, som vores erfaringer har givet os, kombinerer vi med aktuel forskning og ledelsesteori. Det giver vores kunder den mest kvalificerede rådgivning, synes vi.

Vi har desuden udgivet en række bøger og artikler om ledelse, hvor du kan læse mere om vores tilgang.


KONTAKT OS HER:

Har I brug for at styrke ledelseskompetencerne i jeres organisation? Skal I have udviklet et tydeligt ledelsesgrundlag? Eller har I brug for rådgivning af én eller flere (måske nyudnævnte) ledere – individuelt eller i en gruppe?

Kontakt os gerne for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe lige netop jer.

 

Trille Frodelund Lykke New Stories Consulting

 

 

Trille Frodelund Lykke, partner

Tlf.: +45 30 43 23 50

Mail: trille@newstories.dk