1-dags workshop: Ledelse af det bæredygtige arbejdsfællesskab

Information om kurset

Tidspunkt:
Workshoppen er endnu ikke datosat.
Vil du have besked, når datoen for den næste workshop er på plads? Du får besked via vores nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig her >

Workshop for pædagogiske ledere:
Sådan understøtter og skaber du et bæredygtigt arbejdsfællesskab med børnene i centrum

 

På vores 1-dags workshop om det gode arbejdsfællesskab på pædagogiske arbejdspladser får du inspiration og værktøjer, der skærper din ledelse af arbejdsfællesskabet. Du får redskaber til, sammen med medarbejderne, at skabe et arbejdsfællesskab, hvor I oplever at arbejde hen imod samme mål, hvor I bakker hinanden op og får opgaverne løst på den bedste måde. Og hvor børn og forældre oplever en tryg ramme præget af god kommunikation og konstruktiv dialog.

I løbet af én inspirerende dag får du input til mange af de temaer, der er afgørende for, at jeres arbejdsfællesskab bliver bæredygtigt – det vil sige langtidsholdbart, sundt og udviklende for alle, der er en del af det.

Formålet er at skabe et arbejdsfællesskab, der både giver mulighed for udvikling og kvalitet i det pædagogiske arbejde, trivsel og godt samarbejde.

 

Du er sandsynligvis allerede optaget af at skabe de bedst mulige rammer for arbejdsfællesskabet

…og måske oplever du af og til, at det er op ad bakke. Mange vilkår gør opgaven som pædagogisk leder kompleks. Meget af tiden kan gå med brandslukning, administrative opgaver og håndtering af driften. Og måske savner du tid til refleksion over ledelsesopgaven.

Men… måske oplever du, at du mangler redskaber til det?

Vores erfaring er, at en række temaer er vigtige for det gode arbejdsfællesskab – fungerer de, opleves arbejdsfællesskabet som velfungerende – skranter de, kan blot en enkelt af dem føles som en sten i skoen i det gode arbejdsfællesskab – temaerne er:

 

 1. Overblik over de fælles aftaler og overholdelse af dem
 2. Kommunikation: Måden man taler til og om hinanden på
 3. Konflikter mellem enkelte medarbejdere, der ikke løses
 4. Strukturen for jeres arbejde – Mine børn eller vores børn?
 5. Klar forventningsafstemning i forældresamarbejdet

 


Har I “sten i skoen”, kan du vælge at gøre én af 2 ting:

 • Du kan fortsætte som hidtil og måske justere lidt hist og her. Vælger du den model, vil der måske fortsat være ”sten i skoen” i jeres samarbejde og ting, du finder vanskeligt at håndtere som leder.
 • Du kan også deltage på workshoppen og blive klogere på nogle af de greb, der kan hjælpe dig med som leder at tage fat og få arbejdet med jeres arbejdsfællesskab på en måde, der forplanter sig som værdi i hele din organisation.

 

EN TILMELDING GIVER DIG:

 • En fuld dags undervisning og træning fra kl. 9-16
 • Sparring på dine udfordringer som pædagogisk leder
 • Fuld forplejning dagen igennem
 • Værktøjerne: Det gode arbejdsfællesskab og Samarbejdsstigen til brug i din institution – og input til en proces for, hvordan du bruger dem.

 

HVAD ARBEJDER VI MED PÅ WORKSHOPPEN?

På workshoppen går vi tæt på de ingredienser, en pædagogisk leder har brug for at mestre i sin ledelse. Herunder den pædagogiske leders evne til at lede gode processer, at gå konstruktivt ind i svære samtaler, at kunne udtrykke sin ambition med institutionen og inspirere til, at medarbejderne arbejder ansvarligt og motiveret med fokus på kerneopgaven. I det bæredygtige arbejdsfællesskab tager alle et aktivt ansvar for at løfte kerneopgaven.

 

Når du deltager på workshoppen, vil du opleve:

 • At du får en række konkrete værktøjer til at udvikle jeres arbejdsfællesskab i den ønskede retning.
 • At du får en model til at arbejde med aftalerne i jeres arbejdsfællesskab og sikre, at I har en fælles forståelse af aftalerne og bakker op om dem i dagligdagen.
 • At du får værktøjer til at arbejde med de nødvendige samtaler og også tage fat på samtalerne om de konflikter, der måske er.
 • At du får sparring på de specifikke udfordringer, der kan være på din arbejdsplads ift. at lykkes med at skabe et bæredygtigt arbejdsfællesskab.
 • At du får kigget på dig selv og din rolle som pædagogisk leder – med mulighed for at dele erfaringer med andre

 

ER WORKSHOPPEN NOGET FOR DIG?

 • Du er leder på en pædagogisk arbejdsplads.
 • Du vil gerne arbejde med at udvikle det arbejdsfællesskab, som du er leder for.
 • Du savner måske inspiration og tid til at reflektere over din ledelsesopgave.
 • Du vil gerne mødes med en gruppe af andre engagerede pædagogiske ledere til en dag med ny inspiration og sparring.

 

HVEM UNDERVISER PÅ WORKSHOPPEN?

Ida Gamborg New Stories Consulting

 

Ida Gamborg

Ida er specialist i at udvikle og styrke ledere og personalegrupper inden for det pædagogiske felt. Hun coacher desuden både ledere og medarbejdere – individuelt og i teams. Ida har gennem mange år arbejdet med at skabe bæredygtige arbejdsfællesskaber og undervise i feedback, konstruktiv dialog og konflikthåndtering. Ida er uddannet kaospilot og har +15 års erfaring som organisations- og ledelseskonsulent.

 

 

 

Hanne Moltke New Stories Consulting

Hanne V. Moltke

Hanne trækker på mange års erfaringer med at udvikle og styrke ledere og personalegrupper. Hanne har hjulpet store og komplekse organisationer med at styrke deres tværgående ledelsesarbejde, og hendes kernekompetencer tæller bl.a. pædagogisk ledelse og det bæredygtige arbejdsfællesskab. Hanne har desuden stor erfaring med at designe forandrings- og feedbackprocesser på arbejdspladsen og har +20 års erfaring som organisations- og ledelseskonsulent.

 

 

 

HVAD FÅR DU UD AF AT DELTAGE?

 • Du får konkrete værktøjer til at arbejde med at udvikle et bæredygtigt arbejdsfællesskab.
 • Du får inspiration og ny energi til at tage fat på de udfordringer, der måtte være på din arbejdsplads.
 • Du får nye input og tid til refleksion over, hvad du gerne vil lykkes med som leder.
 • Du får professionel sparring på nogle konkrete udfordringer på din arbejdsplads.
 • Du får indsigt i andre lederes udviklingsønsker.
 • …og du får et netværk af ledere, der ligesom dig brænder for at skabe et bæredygtigt arbejdsfællesskab.

 

HVAD VIL DU OPLEVE PÅ WORKSHOPPEN?

 • Engagerede og erfarne undervisere med mange års erfaring inden for ledelsesudvikling og udvikling af bæredygtige arbejdsfællesskaber.
 • Deltagere fra andre arbejdspladser, som du kan udveksle erfaringer med.
 • En vekslen mellem oplæg, træning af konkrete værktøjer, refleksion, sparring og tid til eftertænksomhed.

 

HVEM KAN DELTAGE?

 • Ledere på pædagogfaglige arbejdspladser.

 

VIL DU HØRE MERE OM WORKSHOPPEN?

 • Kontakt gerne Ida Gamborg Nielsen på mail: ida@newstories.dk eller tlf.: 30402340.
 • Tænker du, at det kunne være relevant at samle et helt hold deltagere fra din organisation? Kontakt os gerne på mail: newstories@newstories.dk eller på tlf.: 30402340 for at høre mere om en skræddersyet workshop.