Når man har arbejdsplads- og organisationspsykologi som sit felt kan gode metodebøger vække den samme begejstring som håndværkere finder i velassorterede byggemarkeder…
Læs den fulde anmeldelse her.

Med sine mange hverdagsnære eksempler, metoder og spørgsmål er bogen det hidtil bedste bud på, hvordan man kan arbejde praktisk – og udogmatisk – med værdien af stærke samarbejdsrelationer.
Ola Jørgensen, redaktør på Klartekst, tidligere redaktionschef på Ugebrevet Mandag Morgen

Social kapital i aktion

Man kan lære at samarbejde om kerneopgaven på måder, så den sociale kapital øges. Samarbejde om kerneopgaven med kolleger og samarbejdspartnere er afgørende i forhold til at kunne håndtere den kompleksitet, der ofte er rundt om en given borger eller kunde.

Social kapital er et velfungerende samarbejde om kerneopgaven med fokus på tre elementer:

  • Tillid
  • Retfærdighed
  • Samarbejdsevne

 

Samarbejdskvaliteten er afgørende for kvaliteten i kerneopgaven og effekterne heraf:

  • Produktivitet og effektivitet i kerneopgave
  • Et godt arbejdsmiljø
  • Nytænkning af kerneopgaven

 

Bogen er et bidrag til praktiske tilgange og måder at kommunikere på for at øge den sociale kapital i et arbejdsfællesskab. Den er skrevet som et selvstændigt supplement til bogen Social kapital i organisationer fra 2014. Bogen rummer praktiske eksempler fra mange forskellige typer arbejdspladser. Igennem arbejdet med social kapital har forfatterne videreudviklet ideer og metoder og udarbejdet en søgemodel, som præsenterer veje til samarbejde om kerneopgaven. Søgemodellen indgår i bogen, men er også lavet som et separat værktøj, der følger med som indstik i bogen.

Bogen består af en lang række eksempler på, hvordan man konkret kan arbejde med sit samarbejde om kerneopgaven med fokus på forskellige aspekter af social kapital. Desuden ser bogen på social kapitals effekter.

Forfattere: Hanne V. Moltke og Heidi Graff.

Du kan købe bogen her.