Bog Systemisk Coaching 2. udgave

Systemisk Coaching 2. udgave

Systemisk Coaching 2. udgave er en grund- og inspirationsbog for coaches og andre samtalepartnere, der ønsker at dygtiggøre sig i deres professionelle arbejde med samtaler og coaching.

Bogen vil kunne inspirere alle, der på tværs af brancher arbejder professionelt med samtaler – blandt andet ledere, konsulenter, vejledere og sagsbehandlere.

Systemisk Coaching udkom første gang i 2009 og er på 10. år én af de mest læste og benyttede grundbøger om coaching i organisationer.

2. udgaven af bogen er gennemrevideret og opdateret – med helt nye afsnit om bl.a. grafisk facilitering, coaching med modeller og parathed hos både fokusperson & coach.

Den systemiske tilgang til coaching flytter fokus fra individ til relationer og fra problem til muligheder. Bogen vejleder coachen i at gøre samtalepartneren bevidst om, at der er flere tilgange til et givet ønske eller problem. Det betyder, at nye perspektiver og muligheder skabes. Det systemiske kombineres med den anerkendende grundtanke, at der altid er ressourcer til stede, og at de udgør afsættet til coachingen.

Den systemiske og anerkendende teori foldes ud i bogen, der også har kapitler om løsningsfokuseret, værdsættende og narrativ tilgang og om “meningskoordinering”, (CMM – Coordinated Management of Meaning) der er et af kommunikationsteoriens nyere bidrag, som kan tilføre samtaler helt nye vinkler. Der gives mange konkrete eksempler på, hvordan de forskellige tilgange kan skabe muligheder i samtalen.

Bogen gennemgår systematisk forskellige spørgsmålstyper, der skaber bevægelse i samtalen, og som får fokuspersonen til at reflektere over forskellige muligheder og perspektiver. Der veksles mellem praktiske eksempler, spørgsmålstyper, teori og refleksion over hvilken rolle teori og etik spiller i den praktiske tilgang til coachingsamtalen.

Forfattere: Hanne V. Moltke og Asbjørn Molly.

Du kan købe bogen her.