Hybrid ledelse

HYBRID LEDELSE

Hybrid ledelse – samarbejde på tværs af tid og sted handler om, hvordan man får det bedste ud af den hybride arbejdsplads. Med fokus på trivsel, opgaveløsning og sammenhængskraft.

De fleste arbejdspladser har i dag indrettet sig fleksibelt og hybridt i en eller anden grad. Med hjemmearbejde, arbejde fra fjerne destinationer eller andre fleksible og hybride arbejdsformer.

Nogle steder fungerer de hybride arbejdsformer problemfrit. Andre steder kan det udfordre arbejdsfællesskabet og spænde ben for både opgaveløsningen og trivslen.

Det er vores ærinde med denne bog at bidrage til, at organisationer kan høste de fordele, der er ved fleksibilitet både fra arbejdspladsens og fra medarbejdernes side.

Derfor vejleder bogen også i, hvordan man arbejder med at styrke de forhold, som kan komme til at lide under fleksibiliteten.

Bogen handler om bevidst ledelse af fællesskabet. Med det formål at styrke sammenhængskraften, samarbejdet på tværs i organisationen samt innovation og kvalitet.

Hvem henvender bogen sig til?

Hybrid ledelse – samarbejde tværs af tid og sted henvender sig til ledere, HR-afdelinger – og alle andre, som skal få samarbejde og opgaveløsning til at fungere i et hybridt arbejdsfællesskab.

Forfattere: Hanne V. Moltke, Trille Frodelund Lykke og Ida Gamborg.

Du kan købe bogen her >