Skolelederens strategiske samtaler

Skolelederens strategiske samtaler fokuserer på et af brændpunkterne i udøvelse af skoleledelse i praksis. Det er skolelederens opgave at give plads til alle skolens interessenter, lade deres synspunkter mødes i konstruktive og respektfulde samtaler og på baggrund heraf sætte skolens kurs, og her er strategiske samtaler et væsentligt ledelsesredskab.

Bogen belyser, hvordan skoleledere, inspireret af et systemisk anerkendende perspektiv, gennem strategiske samtaler kan give ledelsesopgaven en retning, hvor samtaler drejes fra at gøre noget ved nogen til at gøre noget sammen med nogen. Centrale spørgsmål for den enkelte skoleleder bliver dermed: ”Hvilke samtaler er der behov for? Hvad skal de fokusere på? Og hvordan kan jeg vide, om de er virksomme for deltagerne?” Sådanne spørgsmål og en lang række andre ledelsesudfordringer giver bogen konkrete bud på og løsningsforslag til.

Hvem henvender bogen sig til?
Skolelederens strategiske samtaler, der henvender sig til alle med ledelsesfunktioner i skolen, er skrevet af konsulenter fra Rambøll Management Consulting Attractor ud fra erfaringer med en lang række opgaver i folkeskolen og ud fra dialoger med skoleledere. Bogen har som ambition at bidrage til den fortsatte udvikling af folkeskolen gennem eksempler på og analyser af gode praksiserfaringer og konkrete metoder i menings- og retningsskabende samtaler.

Bogen er redigeret af Finn Borch og Asbjørn Molly.
Kapitel 4 af Hanne V. Moltke og Trille Frodelund Lykke.

Bogen er udgivet af Dafolo Forlag og udsolgt fra forlaget. Du kan låne den på biblioteket.