Fire konkrete råd til lederen der gerne vil bedrive bæredygtig ledelse

11. januar 2024 af Joachim Gram

Ingen tags

Bæredygtig ledelse er ét af tidens hotteste temaer inden for ledelsesudvikling. Og med god grund. For fremtidens ledelse kalder på bæredygtig ledelse. Det er der mange gode grunde til.Vi ser i disse år konsekvenserne af, at vi mennesker ikke har levet bæredygtigt. Vi over-forbruger klodens resurser år efter år, og det vilde vejr har vi lært er en konsekvens af dette. På samme måde ser vi også konsekvenserne af, at mange organisationer i årevis har over-forbrugt deres medarbejderes resurser.

Arbejdsrelateret stress er én af de tydeligste indikationer på dette, men også andre tendenser som vi i de senere år har set, som eksempelvis quiet quitting, vidner om at vi står ved et brydningspunkt hvor vi bliver nødt til at tænke i bæredygtige alternativer. Dette blogindlæg vil ikke være den store salgstale om hvorfor bæredygtig ledelse, men mere et bud på hvordan du rent faktisk bedriver bæredygtig ledelse.

Flere bundlinjer i spil

I en tid, hvor virksomheder står over for stigende kompleksitet og globale udfordringer, har bæredygtig ledelse bevist sig som en afgørende strategi for organisatorisk succes. Bæredygtig ledelse går ud over traditionelle forståelser af bæredygtighed og miljøansvar og inkorporerer nu også sociale og menneskelige dimensioner.

Denne udvikling er drevet af erkendelsen af, at medarbejderes trivsel og organisatorisk effektivitet er uløseligt forbundet med ledelsens evne til at håndtere komplekse udfordringer og skabe en bæredygtig fremtid. Man kan lidt karikeret sige, at organisationer fremover ikke kan nøjes med sorte tal på den økonomiske bundlinje.

Der er nemlig kommet flere bundlinjer i spil. Dels en menneskelig bundlinje, som blandt andet omfatter trivsel og social ansvarlighed og derudover også en miljømæssig bundlinje, som omhandler den miljømæssige ansvarlighed i organisationens produktionskæde.


“Vi er alle hyklere”

Til Folkemødet i sommer var jeg til en debat om bæredygtig ledelse. Her blev sagt mange kloge ting, men et citat fra en af paneldeltagerne brændte sig fast hos mig. ”Når vi taler om bæredygtig ledelse, så må vi alle starte med at erkende, at vi alle er hyklere”, lød det dystert. Dette blev underbygget med en forklaring af, at de fleste jo gerne vil bæredygtighed, men at vi ofte inderst inde godt ved at vi ikke gør alt hvad der står i vores magt. Devisen lød herefter, at denne oplevelse eller erkendelse ikke må stå i vejen for faktisk at gøre noget. Selvom vi inderst inde godt ved at vi kunne gøre langt mere, må vi starte med at gøre noget.

Derudover er det vigtigt – i øvrigt, som med alle mulige nye forandringer man på organisatorisk vis gennemgår – at man er realistisk omkring sit bæredygtige bidrag. At man ikke slår et større brød op, end man kan bage. Eller siger man er bæredygtig på fronter, hvor man egentlig ikke er det. For her bliver virksomhedens integritet sat på spil både overfor omverden og overfor dens egne medarbejdere. Så pointen er, at vi også i forhold til bæredygtig ledelse, skal sige hvad vi gør, og gøre hvad vi siger!

Men hvad kan vi så gøre, hvis vi rent faktisk ønsker at bedrive bæredygtig ledelse?

Jo, et godt sted at starte er jo at sætte det på dagsordenen. Eventuelt allerede til næstkommende lejlighed, hvor ledelsen rent faktisk er samlet. Her kan I jo med fordel brainstorme på, hvilke lavthængende frugter I ser for jer, ift. en bæredygtig indsats. Dette kunne man med fordel gøre inden for følgende tre områder:

- Bæredygtighed i form af medarbejdertrivsel og social ansvarlighed
- Bæredygtighed i form af klimaaftryk og forsyningskæde og/eller samarbejdspartnere
- Bæredygtighed i form af økonomiske målsætninger

Så hvad kan vi som organisation gøre for at skubbe på togvognen med henblik på alle tre dagsordener? Hvad er realistiske mål? Hvad er idealistiske mål, som vi måske ikke kan nå inden for nær fremtid, men som vi vil bestræbe os på? Hvilken ændret adfærd skal det helt konkret føre til? Og hvilke tiltag er for os – lige nu – urealistiske at implementere? Det er alt sammen spørgsmål som kan være med til at kvalificere dét output og dén indsats som organisationen så efterfølgende forpligter sig på.

Men jeg har også lyst til at komme med fire konkrete råd til dig som leder, der ønsker at bedrive bæredygtig ledelse. I virkeligheden kan vi nok gøre langt mere, men apropos hykleriet, så skal vi jo alle starte et sted.

For at implementere bæredygtig ledelse effektivt er det afgørende, at ledere selv agerer som rollemodeller. Dette indebærer at vise engagement i principperne om bæredygtighed i deres egen ledelsesstil og daglige praksis. Et nøgleområde, hvor ledere kan være et godt eksempel, er ved at prioritere en sund work-life balance. Ved at demonstrere en sund balance mellem arbejde og personligt liv sender ledere et kraftfuldt budskab om vigtigheden af medarbejdernes trivsel.

Når ledere selv aktivt prioriterer deres eget velvære, viser de, at bæredygtig ledelse ikke kun er et spørgsmål om organisatorisk politik, men også om personlige værdier. Dette skaber en positiv kultur, hvor medarbejdere føler sig støttet og opmuntret til at opretholde en sund balance i deres eget liv.

 

Fire råd til bæredygtig ledelse:

(De følgende råd bygger videre på princippet om at være et godt eksempel og integrere det i konkrete handlinger)
1. Implementer bæredygtige arbejdspraksisser:

Indfør grønne initiativer og bæredygtige arbejdspraksisser. Dette kan omfatte reduktion af affald, energibesparende foranstaltninger og bæredygtige indkøbsbeslutninger. Ved at integrere miljøansvar i virksomhedens daglige drift sender ledelsen et klart signal om engagementet i en bæredygtig fremtid. I den forbindelse kan det også anbefales, at det gøres tydeligt overfor organisationen hvordan man bidrager til den grønne omstilling. Gør det tydeligt, og fejr jeres succes, hvis I eksempelvis sænker Co2-aftrykket, via nye indsatser. Det giver motivation og tilfredshed.

2. Gør din arbejdsplads bæredygtig og væredygtig for medarbejderne

Hvordan sikrer vi organisationens bæredygtighed og det bæredygtige arbejdsliv for vores medarbejdere? Jo, de to ting hænger uløseligt sammen. Særligt i en tid hvor vi ser enormt stor medarbejderomsætning på mange arbejdspladser, er det et strategisk indsatsområde, at den enkelte leder gør noget for, at arbejdspladsen er attraktiv for medarbejderne at blive i – også med det lange lys på.
Én af måderne at gøre det på, er ved at lede med empati og lydhørhed. Lyt aktivt til medarbejdernes feedback og skab et miljø, hvor åben kommunikation og dialog er værdsat. Dette opmuntrer til en positiv arbejdskultur, hvor medarbejdere føler sig hørt og forstået.

3. Invester i medarbejdernes udvikling:

I forlængelse heraf, må du som leder også prioritere kontinuerlig uddannelse og udvikling for at støtte medarbejdernes karriereudvikling. Det viser engagement i medarbejdernes vækst og trivsel på lang sigt, og giver en fornemmelse af, at jeg som medarbejder, faktisk arbejder et sted hvor virksomheden gerne vil investere i mig – også på langt sigt. Husk i den forbindelse, at udvikling for medarbejdere er mere end blot uddannelse og kurser. Det har jeg skrevet et andet blogindlæg om, som du kan læse her.

4. Fremme fleksible arbejdsordninger:

Implementer fleksible arbejdsordninger for at støtte work-life balance. Dette kan omfatte muligheder som hjemmearbejde, fleksible arbejdstider eller deltid. Fleksibilitet skaber et miljø, hvor medarbejdere bedre kan håndtere arbejdsbyrden og personlige forpligtelser. Gør det klart, at arbejdet selvfølgelig er vigtigt, men at det jo for den enkelte altid skal balancere bedst muligt i forhold til familieliv, transport, fritidsaktiviteter mv. Denne holistiske tankegang omkring trivsel, må jo også gerne være den holistiske tankegang vi har til bæredygtighed. At klode, organisation og menneske alle sammen er forbundne organismer, som vi skal finde bæredygtige løsninger til.

Så, opsamlende kan man sige:

Bæredygtig ledelse er ikke kun et begreb, men en praksis, der kræver handling fra toppen af organisationen. Ved at være gode eksempler og implementere konkrete handlinger, der fremmer medarbejdernes trivsel og bæredygtige forretningspraksisser, kan ledere skabe en organisation, der ikke kun er økonomisk bæredygtig, men også socialt og miljømæssigt ansvarlig. Bæredygtig ledelse er nøglen til at skabe en positiv indvirkning på både mennesker og planeten, og det er nu op til ledere at tage ansvaret og føre vejen mod en mere bæredygtig fremtid.