Professionel kapital: Det, der får mennesker og organisationer til at arbejde godt

18. april 2018 af Hanne V. Moltke

Kerneopgave, Ledelse +5 Kerneopgave, Ledelse, ledelsesudvikling, mellemleder, Organisationsudvikling, Professionel kapital, Samarbejde

Professionel kapital

 

Jeg blev for nylig bekendt med et begreb, der i den grad har givet min måde at anskue organisationer på et positivt tvist. Derfor vil jeg gerne dele det med dig.

Jeg blev for nylig bekendt med begrebet professionel kapital. Et begreb, som har givet mig mulighed for at anskue organisationer, samarbejde og læring på en ny og mere kvalificeret måde. Begrebet er relevant for både medarbejdere og ledere – især i offentlige organisationer.

 

Hvad er (og hvad kan) professionel kapital?

Før jeg kan besvare det spørgsmål, må jeg hellere uddybe de tre delelementer, der tilsammen danner overbegrebet professionel kapital:

Social kapital
Mange er nok stødt på social kapital som et begreb til at forstå samarbejde, kommunikation og ledelse i organisationer. Social kapital er en relationel størrelse, som omhandler den gensidige oplevelse af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne om kerneopgaven i en organisation.

Menneskelig kapital
Menneskelig kapital bliver af økonomer betegnet som den værdifulde viden og de værdifulde færdigheder, der kan udvikles hos folk gennem uddannelse og træning.

Beslutningskapital
Beslutningskapital er også et kendt og anvendt begreb, der handler om evnen til at træffe beslutninger i situationer af uundgåelig usikkerhed – situationer, hvor reglerne ikke lige beskriver den konkrete situation.

 

Professionel kapital er et overbegreb for social kapital, menneskelig kapital og beslutningskapital. Sammen giver disse tre begreber en meget nuanceret tilgang til at se på organisationer. Begreberne giver mulighed for at finde frem til, hvad der skal til, for at en organisation arbejder godt. Og hvad der skal til, for at dens medarbejdere og ledere trives godt i samarbejdet.

Professionel kapital er altså et virksomt input til arbejdet med god ledelse af – især – offentlige organisationer.

 

En virkningsfuld treenighed

Set fra mit synspunkt er ”treenigheden” af menneskelig kapital, social kapital, og beslutningskapital ekstremt virkningsfuld. Det er et meget dynamisk begrebsapparat, der sætter fokus på den enkelte fagprofessionelle.

Det sætter fokus på det, som han/hun har med sig og på hans/hendes evne til at bringe det (og sig selv) i spil i en konkret kontekst – men også overfor konkrete individer, der har brug for bistand, pleje, hjælp, undervisning, vejledning eller andet. Det har de relationelle aspekter med, som forskningen viser gør en forskel i organisationer og arbejdsfællesskaber. Og så sætter det fokus på den professionelles evne til at træffe beslutninger og handle i komplicerede og uforudsigelige situationer, som der aldrig er sort-hvide svar på.

Men hvis vi skal grave lidt dybere, må jeg hellere fortælle, hvorfor jeg blev inspireret til at arbejde med begrebet.

 

Hvorfor blev jeg inspireret af professionel kapital?

Det var i forbindelse med en opgave for Gymnasieskolernes Lærerforening, GL, at jeg fik lejlighed til at sætte mig ind i begrebsapparatet om professionel kapital. De har de seneste år gjort meget for at udvide kendskabet til begrebet Professionel kapital på landets gymnasier.

 

Hvem har udviklet begrebet?

Professionel kapital er et begreb, der er udviklet af de canadiske skolefolk og forskere, Hargreaves og Fullan. De har skrevet en bog om emnet (Professionel kapital) med undertitlen: En forandring af undervisningen på alle skoler. Det er en fantastisk indsigtsfuld bog, der indeholder meget værdifuld viden om skoler. For mig at se indeholder begrebet professionel kapital imidlertid ekstrem værdifuld viden for alle organisationer.

 

Hvem har udbredt professionel kapital i Danmark?

Med til historien hører, at den, der mere end nogen anden har udbredt og udfoldet professionel kapital i Danmark, er Tage Søndergaard Kristensen. Han er grand old man inden for arbejdsmiljøforskning og inden for udvikling af begrebet social kapital, der har inspireret mange, inklusive mig selv, og er blevet et styrebillede inden for mit og New Stories’ arbejde med at skabe et godt arbejdsmiljø – eller rettere ”samarbejdsmiljø” i danske organisationer.

 

Professionel kapital som målingsredskab

Udover indsigt i begrebet har Søndergaard Kristensen stået for sammen med Gymnasieskolernes Lærerforening at måle den professionelle kapital på en lang række af landets gymnasier og voksenundervisningscentre – med det formål at skabe bedre undervisning for elever og kursister. Det er et utroligt spændende projekt, der har ændret mange gymnasiers og voksenuddannelsescentres måde at anskue på undervisning, læring og samarbejde på.

 

Er du blevet inspireret?

Har du lyst til at arbejde med professionel kapital? Skriv til mig. Jeg har efterhånden udviklet et batteri af småmetoder, dialogøvelser og greb til at gøre den professionelle kapital tydelig for den enkelte og for arbejdsfællesskabet. Du finder mig lige her.