Sådan sætter du en stærk intention for dit lederskab i 2020

17. december 2019 af Trille Frodelund Lykke

Det personlige lederskab, Ledelse +3 Det personlige lederskab, Ledelse, Lederskab, Organisationsudvikling, udvikling

Nytårsforsæt det personlige lederskab

Her ved årets udgang er det en tradition for mange af os at runde det forgangne år af med at kigge tilbage på året, der gik, og på den baggrund formulere intentioner og ønsker for året, der kommer.

Du kender det sikkert godt. Lysten til at formulere et helt klassisk nytårsforsæt.

Næste år vil jeg spise sundere. Jeg vil i gang med at løbe. Og jeg vil involvere mig mere i frivilligt socialt arbejde.

Intentioner er der nok af.

Så hvorfor ikke bruge anledningen til at formulere en stærk intention for dit lederskab i 2020?

Måske en intention, du ovenikøbet kan se vil udvikle dig som leder – og som vil gavne den organisation, du er en del af?

Er det lige så nemt, som det lyder?

Det korte svar er nej.

Det kan være en hurdle at finde ud af, hvordan du sætter både motiverende og vigtige mål for din personlige udvikling. Præcis det samme gælder for dine intentioner og din udvikling som leder.

Faktisk kan det være uoverskueligt overhovedet at formulere en intention for dit lederskab i 2020. For det kræver, at du kan koge de mange behov og udviklingsønsker, der er i din organisation, ned til en konkret intention for lige netop dit lederskab.

Drømmescenariet er, at du står med en intention, som både er motiverende og kan være retningsgivende for dine handlinger og valg.

Og vigtigst af alt: En intention, som kan være berigende for både dig som leder og for din organisation.

I det her blogindlæg får du derfor mine bud på:

1) Hvordan du finder frem til, hvad der skal være din ledelsesintention for det kommende år – ved også at se tilbage på det forgangne år.

2) Hvordan din intention kan guide dig i dine valg og din udvikling som leder - og give dig handlekraft og mening i dit lederskab.

Din ledelsesintention skal være forbunden med din organisation

Når du skal finde frem til din intention for det kommende år, skal du starte med at kigge på din organisation.

Måske sidder du som leder for en afdeling og har en idé om, at der er forskellige udviklingsbehov i din afdeling, som du skal rykke på i det nye år. Måske er der formuleret en ny strategi for organisationen, som du skal bidrage til at realisere. Eller der kan være udfordringer med trivsel og samarbejde, som du har et stærkt ønske om at håndtere bedre.

 

Når du skal finde frem til din intention for det kommende år, skal du starte med at kigge på din organisation.

 

For at kunne gøre det bedst muligt, er der brug for, at du kommer lidt ”op i helikopteren” og ser på dit lederskab fra en anden vinkel – du skal gøre status og evaluere på året, der gik:

Hvor er du lige nu i dit lederskab? Hvad er du som leder lykkedes med i året, der gik? Hvad har der været af udfordringer? Og hvad har du lært?

Din udvikling i året, der gik

Hvis du skal ”op i helikopteren” og reflektere over disse spørgsmål, må du skabe tid og rum til det. Gerne uden for dine vante arbejdsrammer. Måske du vil have gavn af at gå en lang tur i skoven. Måske du skal ud langs vandet. Vigtigst er, at du finder det gode ”rum” og har spørgsmålene med dig, så du kan reflektere undervejs. Bagefter sætter du dig ned og noterer alt det, der falder dig ind, når du skal svare på spørgsmålene.

Det er vigtigt, at du forholder dig til spørgsmålene, så du kan blive klogere på, hvad du har erfaret og lært i det forgangne år.

 

Kig på året, der netop er gået, og spørg dig selv: Hvad er du blevet klogere på? Hvilke erfaringer har du gjort dig? Og hvordan har det udviklet dig som leder?

 

Vi udvikler os som mennesker gennem hele livet, og du udvikler dig hele tiden i dit lederskab. Mange af os har en tendens til at tænke om os selv, at vi er sådan nogenlunde ”færdigudviklede”. Men tænk bare 10 år tilbage. Er der ikke sket meget med dig på de 10 år?

Kig derfor på året, der netop er gået, og spørg dig selv: Hvad er du blevet klogere på? Hvilke erfaringer har du gjort dig? Og hvordan har det udviklet dig som leder?

Når du fordyber dig i spørgsmålene, går du fra at lade dig forme af dine erfaringer, til at vælge hvordan du kan bruge dem til at udvikle dig som leder.

Hvis du har mulighed for det, kan det være berigende at invitere en sparringspartner ind i dine refleksioner. Gerne en, som du har tillid til, og som kan forstærke dine refleksioner med udviklende feedback på, hvordan han eller hun har oplevet din udvikling. Er du en del af en velfungerende og tillidsbåren ledergruppe, kan det også være et stærkt forum for refleksionerne.

Din ledelsesintention for året, der kommer

Næste skridt er at vende blikket fremad med fokus på det, du gerne vil bidrage til at skabe i det nye år.

Hvilke mål eller strategier skal I lykkes med i det nye år?  Og hvad kalder det på fra dig som leder?

Når du finder dit svar på de spørgsmål, giver det dig mulighed for at tage hul på det nye år med en stærk intention, der giver motivation og retning for den udvikling, du ser et behov for i dig selv.

Når du står med en formuleret intention, vil du også opleve, at den giver formål til dine handlinger.

Her er det vigtigt, at du også bliver konkret og formulerer, hvad I som organisation har brug for at arbejde med for at lykkes i det kommende år (fx samarbejdsflader, nye arbejdsgange eller metoder, kommunikationen i afdelingen eller kendskabet til jeres kunder/borgere).

 

Når du står med en formuleret intention, vil du også opleve, at den giver formål til dine handlinger.

 

Det er ikke altid let at afdække, hvor du mest optimalt investerer dit fokus, for at du kan lykkes med de forandringer, der bringer din organisation i den ønskede retning.

Du vil helt naturligt opleve det som lettest at gøre mere af det, du og I plejer. Men hvis du vil lykkes med noget nyt, må du gøre noget nyt. Det indebærer, at du også er villig til at arbejde med dit personlige lederskab.

Dit formål som leder

Når du arbejder med dit personlige lederskab, og du arbejder med din intention for det nye år, vil du opleve, at noget andet vil stå mere klart for dig: Dit formål som leder.

 

Når du har en stærk ledelsesintention, OG den er i samklang med den organisation, du har til opgave at lede, så vil du opleve handlekraft og mening i dit lederskab.

 

Din ledelsesintention skal gerne vise en tydelig forbindelse mellem dig som leder og den organisation eller det arbejdsfællesskab, du bedriver ledelse i. Den skal med andre ord gerne bygge bro mellem dig og din organisation og styrke dig i dit formål som leder.

Der er 2 advarselslamper, der kan blinke, hvis forbindelsen ikke er der:

  • Hvis du ikke kan se dig selv i det formål, der er for organisationen – fx hvis du tænker ”jeg kan ikke se mig selv som leder af de forandringer, der skal gennemføres i det nye år.”
  • Hvis du ikke kan se organisationen i det, der er dit formål med at være leder.

 

Du skal være opmærksom på begge dele. Men den sidste er måske den sværeste at få øje på.

Når du har en stærk ledelsesintention, OG den er i samklang med den organisation, du har til opgave at lede, så vil du opleve handlekraft og mening i dit lederskab. Ikke handlekraft i betydningen ensidig eksekvering, men tværtimod forstået som modet til at gå ind i den tvivl, der hele tiden vil opstå, når du skal træffe svære beslutninger – når du ikke kan finde entydigt rigtige eller forkerte veje at gå.

Det er i de situationer, din ledelsesintention skal guide dig og de mennesker, du har til opgave at bedrive ledelse for og med.

Med de ord vil jeg gerne slutte af med at ønske dig et godt og lykkebringende 2020!

Forhåbentlig er det året, hvor du får ekstra saft, kraft og retning i dit lederskab.

Er det her et tema, I har brug for at arbejde med? Du er altid velkommen til at kontakte os for en uddybende snak om jeres behov - det er uforpligtende og koster ikke noget.